Sundberg Byggkonsult utförde projektering av arkitekt– och konstruktionshandlingar samt var kvalitetsansvarig enl. PBL vid återbyggandet av ett brandskadat flerbostadshus på Kungsportens Trygghetsboende, kv. Vingpennan.

Huset återuppbyggdes som ett passivhus.