VI TAR HAND OM DITT BYGGPROJEKT!

Vi erbjuder kvalificerade byggkonsulttjänster till både små och stora projekt.

VI TAR HAND OM DITT BYGGPROJEKT!

Vi erbjuder kvalificerade byggkonsulttjänster till både små och stora projekt.

Konsulter för små och stora uppdrag
– genom hela byggprojektet

KONSTRUKTION

KONTROLL

BRAND

BYGGLOV

ENERGI

FUKT

VÅRA TJÄNSTER

Konstruktion

Beräkningar
Vi utför konstruktion och beräkningar med dimensioneringsprogram som Fem-Design och Frame-Analysis.

Konstruktionsritningar
Vi tar fram konstruktionsritningar som används för att kunna utföra bygget på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Tillverkningsritningar
Tillverkningsritningar för bl a stålkonstruktioner behövs för att underlätta arbetet på arbetsplatsen. Detta sker med hjälp av Tekla Structures.

Kontroll

Vi bistår byggherren som kontrollansvarig med kontroll av entreprenörernas egenkontrollsystem. Arbetet består av att ta fram kontrollplan, närvara vid arbetsplatsbesök samt slutsamråd. Utlåtande skrivs och skickas tillsammans med ifylld kontrollplan samt tillhörande intyg för ansökan om slutbesked.

Vi är certifierade som Kontrollansvarig av RISE.

Brand

Vi utför brandskyddsdokumentationer med tillhörande brandskyddsplaner genom förenklad dimensionering. Vid behov tas även utrymningsplaner fram.

Vi är certifierad som Brandprojektör av SBSC.

Bygglov

Vid ny-, om- eller tillbyggnad hjälper vi till med bygglovsritningar, främst för villor och industrier.

Energi

För att optimera energihushållningen bistår vi med råd, lösningar och tar fram energiberäkningar. Främst för villor och industrier.

Fukt

För att säkerställa BBR:s krav på fuktsäkerhet skapar vi underlag för fuktsäkerhetsprojektering.

Vi bistår Byggherren som Fuktsäkerhetssakkunnig och levererar en fuktsäkerhetsbeskrivning enligt Bygga F.

Projektledning

Med vår samlade erfarenhet och ovanstående tjänster kan vi hjälpa till att leda projektet från början till slut.

Kontakta oss

Sundberg Byggkonsult

Kungsängsvägen 27
561 51 Huskvarna

Tel. 0706-39 46 39

Henrik Sundberg

VD och Byggnadsingenjör SBR

0706-39 46 39
henrik@sundbergbyggkonsult.se

Torbjörn Öster

Högskoleingenjör

0706-39 19 39
torbjorn@sundbergbyggkonsult.se

Rebecka Altgärde

Högskoleingenjör

0706-39 12 39
rebecka@sundbergbyggkonsult.se

Fredrik Ambjörnsson

Högskoleingenjör

0706-39 13 39
fredrik@sundbergbyggkonsult.se

Lukas Johansson

Högskoleingenjör

0706-39 22 39
lukas@sundbergbyggkonsult.se

Malin Sundberg

Administration

0706-39 17 39